Політика конфіденційності Дисконтної Програми https://amo.city

1. Дані Правила регламентують стосунки, стосовно зберігання, захисту і передачі інформації про користувачів, що зареєструвалися у Дисконтній Програмі "Любимый город", а саме: на веб-сайті ТМ "Любимый город" (https://amo.city) та у відповідному мобільному додатку "Любимый город: дисконт-сеть" (далі – Програма) та власником Програми СПД Марковським (далі - Адміністратор).

2. Метою даних Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів (Учасників), у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

3. Стосунки, пов'язані з отриманням, зберіганням, поширенням і захистом інформації про користувачів Програми, регулюються справжніми Правилами, іншими офіційними документами Програми і чинним законодавством України.

4. Діюча редакція Правил, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході по посиланню https://amo.city/privacy та у відповідному мобільному додатку. Адміністратор має право вносити зміни в ці Правила в односторонньому порядку.

5. Реєструючись і використовуючи Програму та мобільний додаток, Користувач підтверджує свою згоду з умовами даних Правил.

6. У разі незгоди Користувача з умовами даних Правил, використання Програми і її сервісів має бути негайно припинене.

7. Користувач погоджується з тим, що Адміністратор в процесі обробки персональних даних має право здійснювати з персональними даними наступні дії: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, використання, знищення і інші необхідні дії в цілях виконання Правил і реалізації Сервісів Програми.

8. Користувач підтверджує, що має усі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати реєстрацію і використання Програми; надавати інформацію про третіх осіб; вказує достовірну інформацію про себе; ознайомлений із справжніми Правилами, підтверджує свою згоду з ними і приймає вказані в них права і обов'язки.

9. Адміністратор не перевіряє достовірність отриманої інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка потрібна в цілях виконання Адміністратором зобов'язань перед користувачем.

10. Адміністратор здійснює обробку інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, в цілях виконання зобов'язань Адміністратора перед Користувачами відносно надання послуг, а також ідентифікації , як користувачів Програми.

11. Персональні дані Користувачів включають: надані Користувачами і мінімально необхідні для реєстрації на Програмі: ім'я, прізвище, номер телефону і/або адреса електронної пошти; місто проживання, домашня адреса. Додатково надані Користувачами дані за запитом Адміністратора в цілях виконання зобов'язань перед Користувачами. Адміністратор має право, зокрема, запросити у Користувача копію документу, що засвідчує особу, або іншого документу, що містить ім'я, прізвище, фотографію Користувача, а також іншу додаткову інформацію, яка, на розсуд Адміністратора, буде необхідною і достатньою для ідентифікації такого Користувача і дозволить виключити зловживання і порушення прав третіх осіб. Адміністратор обробляє також будь-яку іншу інформацію про Користувачів, яка включає: стандартні дані, автоматично отримувані http-сервером при доступі до Програми і подальших діях Користувача (IP- адреса хоста, вид операційної системи користувача, сторінки Програми, що відвідуються користувачем, геолокація тощо); інформація, що автоматично отримується при доступі до Програми з використанням закладок (cookies); інформація, необхідна для ідентифікації Користувача.

12. Збір персональних даних Користувача здійснюється при реєстрації, а також надалі при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе за допомогою інструментарію Програми.

13. Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних потрібна у зв'язку з виконанням вимог законодавства.

14. Персональні дані Користувачів не передаються третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених даними Правилами і чинним законодавством України.

15. З метою належного надання послуг, функціонування Програми та взаємодії між Учасниками та Партнерами Програми, Адміністратор має право передавати дані Користувачів Партнерам Програми.

16. Адміністратор вживає технічні і організаційно-правові заходи в цілях забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

17. Для авторизації доступу до Програми використовується логін і пароль Користувача. Відповідальність за збереження цієї інформації несе Користувач. Користувач не має права передавати власний логін і пароль третім особам, а також зобов'язаний здійснювати заходи по забезпеченню їх конфіденційності.

18. Адміністратор не несе відповідальності за дії третіх осіб, що отримали доступ до інформації про Користувача з вини самого Користувача (тобто передачі свого логіна і пароля третім особам), технічного незаконного втручання до веб-ресурсів третіх осіб.

19. Користувачі мають право направляти Адміністраторові свої запити, у тому числі запити відносно використання їх персональних даних, у письмовій формі за адресою: м. Черкаси, вул. Нижньгорова 71, кв. 40 або у формі електронного документу, підписаного електронним цифровим підписом відповідно до законодавства України, за адресою електронної пошти: mail.lovecity@gmail.com.